NAŠE VIZE

Jsme aktivní jezdci na motocyklech a zároveň chceme být prospěšní lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v těžké životní situaci a kterým chceme pomoci. Při cestách do zahraničí jsme objevili něco, co není v naší zemi obvyklé. A to je pomoc válečným veteránům, kteří se navrátili ze zahraničních misí či bránili svoji vlast a utrpěli nějakou újmu zejména zdravotní.
Cítíme, že v naší zemi nemá podpora těmto občanům náležitou publicitu. A při tom tito spoluobčané ve zbrani statečně hájí hodnoty, které v našem zeměpisném regionu budovali naši otcové, dědové po více než 2 000 let. Jsou to hodnoty, na kterých vyrostla naše civilizace a která posouvá lidstvo kupředu.
Během ozbrojených misí dochází k neočekávaným situacím, které si nikdo nepřeje zažít, ale které k vojenským akcím patří. Tyto situace mají pak osudový dopad jak na samotné postižené, tak na jejich rodiny.
Cílem dobročinné akce Bikers for Veterans je shromažďovat finanční prostředky pro ty, kteří je potřebují. Vracející se veteráni z misí dostávají prvotřídní lékařské zajištění a podporu od vojenských úřadů. V některých případech může nastat situace, kdy je nutno překlenout dobu než nastane plnění podle zákona nebo v situacích, kdy právní úprava nepředpokládá všechny nepříznivé situace, které v životě člověka mohou nastat. A to je důvod, proč pořádáme tuto dobročinnou akci. Chceme podpořit ty, kdo se v ne jednoduché situaci ocitli a pomoci jim překlenout obtížné období. Vaše podpora poputuje také k nezaopatřeným dětem vojáků, kteří zahynuli při výkonu služby v České republice nebo v zahraničí.
Vzorem pro nás je organizace Rolling Thunder v USA, která pořádá obdobné akce již 32 roků a které se každoročně účastní tisíce motocyklových nadšenců a dalších občanů, kteří si váží nelehké služby v ozbrojených silách.
Z tohoto důvodu organizujeme dobročinnou vyjížďku pro motocyklové jezdce a zároveň malý program v místě cíle vyjížďky pro ty, kteří se chtějí zúčastnit, podpořit akci finančně a při tom nejezdí na motocyklu.
Spojili jsme se s Vojenským fondem solidarity, ve prospěch, kterého bude výtěžek z akce deponován. Záštitu nad akcí převzala brig. gen. Lenka Šmerdová, předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity a poradkyně Náčelníka Generálního štábu AČR.
Naší snahou je tuto myšlenku rozšířit do více lokalit v ČR, aby se každoročně mohli zúčastnit občané po celé ČR.
Organizace celé akce je bez nároku na honorář. Veškerý výtěžek bude předán Vojenskému fondu solidarity. Bude to poděkování všem veteránům za to, že neváhají nasadit to nejcennější, co mají při obraně našich hodnot. Věříme, že se nám podaří veřejnost zaujmout a přispět tak pro dobro věci.

Pořádáním akce se ve svém volném čase věnují:
Pavel Pokora, Pavel Šramota, Josef Mlejnek