AKTUALITY

1. července 2024
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
Před týdnem se uskutečnila naše charitativní akce Beneficial Ride 2024. Děkujeme tímto všem, kteří se zúčastnili a přispěli finančním obnosem Vojenskému fondu solidarity. Akce se opravdu vydařila, zažili jsme 2 krásné vyjížďky – v Praze a Plzni.

Nyní nás čekají 2 měsíce prázdnin. Doba dovolených, se kterou se pojí také zvýšený provoz na pozemních komunikacích. My v Bikers for Veterans Vám všem přejeme krásné prožití volných dní. Pokud cestujete po vlastní ose, mnoho šťastných kilometrů bez nehody a jiných komplikací.
Po prázdninách se potkáme na některé akci.


23. června 2024,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
včera jsme zažili vrchol našeho celoročního snažení, a to Beneficial Ride 2024. Letos se poprvé jela také mimo Prahu. Naše původní myšlenka, uspořádat tuto akci paralelně ve více místech tak získává konkrétní obsah.
Bylo pro nás milým překvapením, že obou jízd se zúčastnilo cca na 150 motocyklů. Počasí nám přálo a doufám, že všichni účastníci si jízdu užili.
Rád bych touto cestou poděkovali všem, kteří se zasloužili o úspěch akce. V první řadě jsou to členové spolku Bikers for Veterans, kteří vyvinuli nadměrné úsilí, aby se celá akce vydařila.
Veliký dík patří HOG Pilsner Chapter, jehož členové zorganizovali vyjížďku a s tím souvisejícími službami v Plzni. Bylo fantastické s nimi spolupracovat a vše bylo perfektně připraveno.
Děkujeme HOG Praha Chapter, za bezpečný průběh jízdy. Jako vždy se jejich „vesty“ ukázaly v tom nejlepším světle a díky jejich přístupu se během jízdy nikomu nic nestalo.
Děkujeme též funkcionářům Hradní stráže a Vojenské policie, kteří na naši akci uvolnili příslušníky v uniformách a motocyklech.
Dopravní služba Policie ČR si také zaslouží naše díky, za přípravu a dohled během jízdy.
Poděkování patří též našim partnerům:
STV Group - za poskytnutí náramků
Pivovar Matuška, Broumy – uvařili pro nás limitovanou sérii piva. Že pivo bylo opravdu dobré, svědčí fakt, že šlo tzv. na dračku.
Děkujeme též kamarádům z motocyklových klubů Black Dogs, Army Riders a Very Equites za jejich ochotu, pomáhat při organizaci akce.
Zdravotní zabezpečení pro nás tentokrát dělali zdravotníci z Českého červeného kříže. Moc jim za to děkujeme. I když nemuseli zasahovat, moc si jejich služby ceníme.

Vrchol sezóny je za námi. Už nyní však uvažujeme o ročníku příštím. Nechceme usnout na vavřínech a rádi bychom Vás překvapili některými novinkami, které nás čekají na Beneficial Ride 2025.

Užívejte si léta, dovolených ať již budete v Česku nebo zahraničí, vždy pamatujte na pravidlo „kolama dolů“.

Bezpečné cestování i trávení volného času jinak bez úrazů a jiných škod Vám přejí členové spolku Bikers for Veterans.


2. června 2024
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
jsme na začátku šestého měsíce v tomto roce a pro nás v Bikers for Veterans vrchol našeho snažení. Za 3 týdny se uskuteční naše benefiční jízda Beneficial Ride 2024. Vstupujeme do poslední etapy příprav, abychom si naši jízdu užili v pohodě a bez jakýchkoliv nepříjemností.
I v tomto roce bude benefiční jízda postavena na solidární myšlence. Naše benefiční vyjížďka je charitativní akce, a proto účast na akci je podmíněna finančním příspěvkem v minimální výši 350.-Kč (14.-EUR).V poslední době se množí dotazy, „proč se má platit za účast na akci?“ a „co za to dostanu?“ Rádi bychom v této souvislosti uvedli, že smyslem vyjížďky je shromáždit finanční dar ve prospěch válečných veteránů Armády ČR. Sám jsem byl svědkem podobných událostí v New Yorku a v Londýně. Ano, bylo to v zemích, kde úcta k válečným veteránům má dlouholetou tradici a jejich podpora patří ke každodenním samozřejmostem. Jiné je to v naší zemi. Proto, vlivem zahraničních akcí, se snažíme podobnou tradici zavést i v České republice. To, že jsme založili smysluplnou akci, jste nás přesvědčili v minulých ročnících. Minulý rok jsme do Vojenského fondu solidarity přispěli částkou 60 000.-Kč. Za to patří velký dík vám, kteří jste se našich vyjížděk zúčastnili. Dnes jsme součástí evropských a světových společenství (EU, NATO apod.) a z toho vyplývají některé výhody, ale i závazky. V oblasti obrany očekáváme, že při napadení naší vlasti nám naši spojenci pomůžou odvrátit možnou hrozbu. Zároveň se od nás očekává, že při ohrožení jiného spojence Armáda ČR pomůže v rámci svých možností. Říká se tomu kolektivní obrana. Bohužel při nasazení vojáků v obraně může dojít k zdravotní újmě nebo i ke ztrátě života.
Záleží nám na tom, abychom vyjádřili naši sounáležitost a vděk našim spoluobčanům, kteří neváhali za naši svobodu a hodnoty nasadit to nejcennější, co mají – svojezdraví. Bohužel někteří utrpěli během misí zdravotní či jinou újmu, a proto jim je adresována naše pomoc.
Tato akce není určena pro ty z vás, kteří máte nějakou náboženskou, politickou, morální či jinou zábranu přispět částkou aspoň 350.-Kč na podporu zmíněných spoluobčanů. Pokud opravdu nemůžete přispět na charitu, využijte jiných akcí, kterých se v uvedený den koná určitě dostatečný počet. Cílem naší akce je shromáždit finanční dat pro potřebné. Nejde nám o to trhat rekordy v počtu účastníků na akci. Podporu veteránům lze vyjádřit také zakoupením předmětů, které budou připraveny v místě dojezdu. Ve vojenském muzeu budete mít možnost si prohlédnout vystavené exponáty, a to jak volně stojící na ploše, tak i ty, které jsou umístěny v interiérech.
Věříme, že 22. června bude pěkné počasí a účast bude minimálně v počtu jako v r. 2023.
Těšíme se na Vás.


17. května 2024,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
dne 8. května 2024 se konala malá slavnost v Komunitním centru pro válečné veterány v Praze 6. Členové HOG Praha Chapter zorganizovali mezi sebou dobrovolnou sbírku ve prospěch Bikers for Veterans. Částka, která nám byla předána a dosáhla výše 20 666.-Kč. Naše velké poděkování patří Harleyářům z pražského chapteru, kteří souzní s myšlenkou Bikers for Veterans, a to podporovat veterány Armády ČR, kteří během služby utrpěli zdravotní újmu.
Současně naše členka Lenka obdržela od motorkářů exkluzivní dar – motocyklovou přilbu s malbou speciálně pro ní. Lenka, ač nevlastní motocykl, byla z daru nadšena. Dá se říct, že byla přímo „na měkko“.
Po slavnostní akci HOG Praha Chapter zorganizoval vyjížďku do Lán, kde jsme položili věnec na hrob T.G. Masaryka. Poté následovala návštěva u pana prezidenta na zámku v Lánech. Měli jsme možnost prohlédnout si některé místnosti v zámku.
Akce se vydařila i vzhledem k pěknému počasí.
Věříme, že 22. června bude také pěkné počasí a účast na Beneficial Ride 2024 bude minimálně v počtu jako v minulých letech.
Těšíme se na Vás.


25.dubna 2024
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
motocyklová sezóna se nám vlivem zlepšujícího se počasí pěkně rozjíždí. I my se intenzivně připravujeme na naši benefiční jízdu, která se koná 22. června 2024. Bližší informace naleznete v letáku. V současné době postupně získáváme všechna povolení, která jsou nezbytná ze strany státní správy.
I letos máme připravenou novinku, kterou jsme rozšířili možnosti podpory válečných veteránů AČR. Novinkou je paralelní jízda v okolí Plzně. Rozšiřujeme tak naše působení do regionů dle původních plánů. Naše jízda je benefiční, to znamená že cílem vyjížďky je získání finančního daru pro Vojenský fond solidarity. Po zkušenostech z minulého ročníku pokračujeme tím, že podmínkou účasti na benefiční jízdě bude finanční příspěvek 350.-Kč (14.-EUR). Zaplacením finančního daru obdrží každý účastník set upomínkových předmětů. V minulém roce se nám podařilo nashromáždit finanční prostředky ve výši 60 000.-Kč, které jsme předali Vojenskému fondu solidarity.Vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Evropě zejména s ohledem na válku na Ukrajině není ideální, jsme přesvědčení, že váleční veteráni Armády České republiky si podporu široké veřejnosti zaslouží. I v letošním roce bude v místě dojezdu stánek s předměty s tématikou Bikers for Veterans. Výtěžek z akce bude opět poukázán Vojenskému fondu solidarity. Ve vojenském muzeu budete mít možnost si prohlédnout vystavené exponáty, a to jak volně stojící na ploše, tak i ty, které jsou umístěny v interiérech.
Věříme, že 22. června bude pěkné počasí a účast bude minimálně v počtu jako v minulých letech.
Těšíme se na Vás.